Monitorul Oficial Local


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.


Proiecte Europene --> Erasmus +

Conferinţă de încheiere a proiectului Erasmus+"Printr-o educație de calitate în mediul rural, asigurăm succesul elevilor noștri" - Conferință de finalizare a Proiectului Erasmus + la Școala Gimnazială Prisăcani

Școala Gimnazială Prisăcani a organizat în data de 28 august 2019 Conferința de finalizare a Proiectului de mobilitate școlară Erasmus +, KA1, „Printr-o educație de calitate în mediul rural, asigurăm succesul elevilor noștri", contract proiect 2018-1-RO01-KA101-048096.

Proiectul se derulează în perioada 2 iulie 2018 - 1 septembrie 2019 (14 luni), iar bugetul aprobat a fost de 18 600 Euro.

Proiectul de parteneriat european a oferit oportunitatea formării în context european în domeniul dezvoltării instituționale și managementului inovativ, respectiv proiectarea și învăţarea bazată pe competenţe, metode și instrumente inovatoare și eficiente pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională a cadrelor didactice în vederea asigurării  creșterii calităţii în educaţie, metode care să promoveze gândirea critică și motivarea elevilor pentru a obţine rezultate bune la matematică, știinte, citire și înţelegere, la probele de aptitudini pentru liceele vocaționale, cât și la examenele de Evaluare Naţională.

Obiectivul general a constat în training profesional pentru opt participanţi care s-au familiarizat cu tehnici și metode activ - participative, centrate pe elev, în vederea modernizării și inovării procesului instructiv - educativ. Aceștia au devenit mentori pentru celelalte cadre didactice din școală, pentru elevii școlii, părinţi și comunitatea rurala Prisăcani.

Programul conferinței a cuprins prezentarea proiectului de mobilitate școlară, cât și a oportunităților oferite de Erasmus +,  de către coordonatorul proiectului, prof. Liliana Lemnaru - directorul școlii. Activitatea a continuat  cu două ateliere de lucru: "Educational Management & School Leadership" și "Project and Competence Based Learning: innovative and effective methods and tools".

Participarea la atelierul de formare  "Educational Management & School Leadership"  a creat oportunitatea participanților, profesori de diferite specialități, părinți, membri ai comunității locale, de a împărtăși idei cu privire la gestionarea conflictelor în mediul școlar, astfel încât  negocierile să aibă un rezultat pozitiv. Astfel, participanții au fost invitaţi să rezolvăm studii de caz cu probleme care pot apărea în cadrul școlilor,  fie în administrare, fie între profesori și elevi și să găsească cea mai bună cale de a gestiona aceste conflicte. Au fost abordate probleme legate de gestionarea eficientă a școlii, managementul organizației, managementul schimbării și abilitățile necesare managerilor pentru rezolvarea conflictelor.

În cadrul atelierului de formare cu tema "Project and Competence Based Learning: innovative and effective methods and tools", participanții au exersat învățarea bazată pe proiecte și competențe. Activităţile s-au  desfășurat în echipă, iar cadrele didactice participante au relaționat și au colaborat  pentru realizarea cu succes a proiectului propus.

Cadrele didactice, agenţi ai schimbării, trebuie să acționeze în direcția alimentării noilor inovații didactice cu elemente de tehnologie. Pentru a realiza acest demers, eficient și inovativ, au fost prezentate platforme educaționale ce pot fi utilizate de cadrele didactice în scopul realizării unor lecții atractive, ce îi implică în mod activ pe elevi și care le oferă acestora o perspectivă interdisciplinară, cu exemplificare pe aplicația Padlet.

În urma încheierii mobilităților, a aplicării cunoștințelor și competențelor dobândite în activitatea didactică, au fost elaborate două broșuri în cadrul celor două fluxuri de mobilitate: "Bune practici privind ameliorarea nevoilor instituționale" și "Exemple de bună practică în context european în cadrul proiectului Printr-o educație de calitate în mediul rural, asigurăm succesul elevilor noștri". Au fost propuse planuri de lecție și discipline de opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare de către cadrele didactice participate la formare în context european. Astfel, în oferta educațională pentru anul școlar 2019-2020 au fost aprobate, la toate clasele de gimnaziu, discipline opționale de matematică în context interdiscipinar.

Pentru a realiza cadrul unei comunicări eficiente la nivel instituțional cu membrii consiliului de administrație, cu părinții, cu agenții economici din comunitate și în cadrul comisiilor metodice a fost amenajată o Sală de suport și consiliere pentru părinți & Sală pentru activități metodice.

Formarea profesională și dezvoltarea personală în traseul spre succes pe tema internaționalizării școlii a fost o experiență reușită, care ne-a permis atingerea obiectivelor propuse. Principalul merit al acestui proiect rămâne acela de a fi reușit să atragă fonduri europene în vederea dezvoltării resurselor umane ale școlii, a stimulării colaborării dintre cadrele didactice pentru crearea unei deschideri europene atât în organizarea instituţională, cât și în demersurile educaţionale.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.
Toate informațiile pe care le prezentăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor afirmații.


Coordonator proiect,
Director
Prof. Liliana Lemnaru

Foto
Foto conferinta finala Erasmus+

Vizualizari: 186
Data creare: 13-09-2019 12:37:15

Istoricul scolii din Prisacani

Scoala din Prisacani construita in anul 1909Repere cronologice ale învăţământului din comuna Prisacani, judeţul Iași